چراغ بالا تابلو بالا آینه ای سینا سایز بزرگ

چراغ بالا تابلویی سینا سایز بزرگ رنگی  

چراغ بالا تابلو بالا آینه ای سینا سایز بزرگ
چراغ بالا تابلو بالا آینه ای سینا سایز بزرگ

چراغ بالا تابلو بالا آینه ای سینا سایز بزرگ رنگی

چراغ بالا تابلو سینا بزرگ SIENA BIG PICTURE LIGHT، ساخته شده از آلیاژ برنج و روکش کار دست می باشد که می تواند جهت نورپردازی بر روی تابلو، آینه، دیوار و... مورد استفاده قرار گیرد. طول شید بالا تابلویی سینا سایز متوسط 60 سانتی متر است و چهار لامپ در این چراغ دیواری بالا تابلو قرار می گیرد. چراغ بالا تابلو یی سینا سایز متوسط می تواند همزمان با کلید و پریز سینا و قاب های هالوژن سینا در محیط طراحی مورد استفاده قرار گیرند. وزن چراغ بالاتابلویی کلاسیک سینا سایز متوسط 1290 گرم است.

چراغ بالا تابلو/آینه ای سینا سایز بزرگ رنگی

چراغ بالا تابلو/آینه ای سینا سایز بزرگ رنگی
چراغ دیواری خارجی
چراغ دیواری راه پله
چراغ بالا تابلو جدید
چراغ بالا آینه ای جدید
محصولات مرتبط:
چراغ بالا تابلو بالا آینه ای   رنگی  سینا سایز بزرگ
چراغ بالا تابلو بالا آینه ای   رنگی  سینا سایز بزرگ
چراغ بالا تابلو بالا آینه ای رنگی سینا سایز بزرگ
چراغ بالا تابلو بالا آینه ای  رنگی سینا سایز بزرگ